Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 90  pokazuj  pozycji

ZP/13/23 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą gazometrów Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-17 2023-05-17 Magdalena Morejko
ZP/65/22 Dostawa odczynników Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-11 2023-05-11 Magdalena Morejko
ZP/69/22 Dzierżawa butli wraz z dostawą gazów medycznych i technicznych oraz dostawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli, reduktorów oraz urządzeń do podaży tlenku azotu na okres 36 m-cy. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-04 2023-05-04 Ewelina Tylec - Sojka
ZP/67/22 Dostawy środków dezynfekcyjnych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-25 2023-04-25 Aleksandra Niezgoda
ZP/49/22 Dostawy środków opatrunkowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-17 2023-04-17 Magdalena Morejko
ZP/68/22 „Dostawa leku Onasemnogenum abeparvovecu stosowanego w programie lekowym B.102.FM” Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-14 2023-04-14 Magdalena Morejko
ZP/60/22 Dostawa odczynników dla Pracowni Bakteriologii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-07 2023-04-07 Magdalena Morejko
ZP/57/22 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-09 2023-03-09 Magdalena Morejko
ZP/54/22 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-09 2023-03-09 Magdalena Morejko
ZP/35/22 Dostawy odzieży ochronnej i obuwia roboczego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-01 2023-03-01 Aleksandra Niezgoda
ZP/58/22 Dostawa leku Palivizumab Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-24 2023-02-24 Ewelina Tylec - Sojka
ZP/42/22 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-13 2023-02-13 Magdalena Morejko
ZP/20/22 Dostawy wyrobów medycznych niejałowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-01-27 Aleksandra Niezgoda
ZP/27/22 Dostawy wyrobów medycznych jałowych i jałowych do infuzji Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-23 2023-01-23 Beata Wydra
ZP/55/22 Dostawa leku Nusinersen Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-19 2023-01-19 Ewelina Tylec - Sojka
ZP/12/22 Usługa gromadzenia, odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wraz z dzierżawą kontenera – chłodni. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-19 2022-07-04 Ewelina Tylec - Sojka
ZP/62/22 Dostawa sterylizatora parowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-27 2022-12-27 Ewelina Tylec - Sojka
ZP/36/22 Dostawy produktów leczniczych oraz surowców farmaceutycznych wraz z opakowaniami do receptury Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-22 2022-12-22 Magdalena Morejko
ZP/31/22 Dostawy sprzętu jałowego do perfuzji Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-13 2022-12-13 Beata Wydra
ZP/25/22 Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-02 2022-12-02 Beata Wydra
ZP/9/22 Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-28 2022-11-28 Magdalena Morejko
ZP/41/22 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych- leczenie mukowiscydozy Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-03 2022-11-03 Magdalena Morejko
ZP/17/22 Dostawy implantów ortopedycznych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-26 2022-10-26 Beata Wydra
ZP/15/22 Dostawy rękawic jałowych i niejałowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-26 2022-10-26 Beata Wydra
ZP/32/22 Dostawy pomp insulinowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-24 2022-10-24 Ewelina Tylec - Sojka

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa