Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 45  pokazuj  pozycji

PN/74/20 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Pracowni Biochemii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-03 2021-08-03 Magdalena Morejko
PN/60/20 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu i aparatury medycznej przez okres 3 lat Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-06 2021-07-06 Aleksandra Niezgoda
PN/56/20 Dostawy rękawic jałowych i niejałowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-06 2021-07-06 Aleksandra Niezgoda
PN/61/20 Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej przez 36 miesięcy Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-02 2021-06-02 Magdalena Morejko
PN/77/20 Dostawy środków czystości Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-04 2021-05-04 Aleksandra Niezgoda
PN/58/20 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych oraz chemioterapii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-20 2021-04-20 Magdalena Morejko
PN/75/20 Dostawy materiałów zużywalnych do sterylizacji Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-19 2021-04-19 Aleksandra Niezgoda
PN/70/20 „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu i środków do dezynfekcji w ramach projektu pn.: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-15 2021-04-02 Ewelina Tylec - Sojka
PN/71/20 „Dostawa i montaż wyposażenia obiektowego i budowlanego w ramach projektu pn.: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-15 2021-04-02 Ewelina Tylec - Sojka
PN/72/20 „Dostawa urządzeń wentylacyjnych i automatyki sterowania wentylacją w ramach projektu pn.: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-15 2021-02-23 Ewelina Tylec - Sojka
PN/51/20 Dostawa leku stosowanego w programie lekowym "Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni" (II) Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-15 2021-01-08 Ewelina Tylec - Sojka
PN/68/20 „Dostawa testów do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2 w ramach projektu pn.: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-15 2021-02-08 Ewelina Tylec - Sojka
PN/64/20 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru – poziom techniczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-04-15 2021-02-18 Ewelina Tylec - Sojka
PN/52/20 Dostawy środków dezynfekcyjnych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-09 2021-04-09 Aleksandra Niezgoda
PN/66/20 Dostawy implantów do chirurgii szczękowej Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2021-02-02 Beata Wydra
PN/55/20 Dostawy symulatorów nerwu błędnego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2021-01-12 Beata Wydra
PN/53/20 Dostawy sprzętu jałowego do perfuzji (II) Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2021-02-11 Beata Wydra
PN/37/20 Dostawy łat, protez naczyniowych i substytutów Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2020-10-05 Beata Wydra
PN/76/20 Dostawy materiałów biurowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2021-04-08 Aleksandra Niezgoda
PN/46/20 Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2021-02-08 Beata Wydra
PN/35/20 Dostawy wyrobów medycznych jałowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2021-02-08 Beata Wydra
PN/33/20 Dzierżawa urządzeń drukujących/ kopiujących dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach na okres 2 lat Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-08 2020-10-05 Beata Wydra
PN/62/20 Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2021-04-08 Aleksandra Niezgoda
PN/57/20 Dostawy wyrobów jałowych do zabiegów neurochirurgicznych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-07 2021-04-07 Beata Wydra
PN/69/20 Dostawy środków opatrunkowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-08 2021-03-08 Magdalena Morejko

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa