Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 149  pokazuj  pozycji

ZP/18/23 Dostawy stymulatorów serca i elektrod Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-17 2023-04-28 08:00 2023-05-23
ZP/13/23 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą gazometrów Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-11 2023-05-12 09:00 2023-05-17
ZP/12/23 Dostawy łat, protez naczyniowych i substytutów Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-20 2023-04-03 08:00 2023-05-15
ZP/1/23 Dzierżawa urządzeń drukujących/ kopiujących dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach na okres 2 lat Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-14 2023-03-28 08:00 2023-05-11
ZP/8/23 Administrowanie serwerami, macierzami, bazą danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-09 2023-03-24 08:00 2023-05-04
ZP/9/23 Dostawa poleasingowych zestawów komputerowych dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-08 2023-03-21 08:00 2023-04-27
ZP/69/22 Dzierżawa butli wraz z dostawą gazów medycznych i technicznych oraz dostawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli, reduktorów oraz urządzeń do podaży tlenku azotu na okres 36 m-cy. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-03-03 08:00 2023-05-04
ZP/68/22 „Dostawa leku Onasemnogenum abeparvovecu stosowanego w programie lekowym B.102.FM” Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-20 2023-02-28 09:00 2023-04-14
ZP/63/22 Dostawa szwów chirurgicznych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-19 2023-02-10 09:00 2023-03-10
ZP/67/22 Dostawy środków dezynfekcyjnych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-04 2023-02-22 08:00 2023-04-25
ZP/71/22 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru 2 etap Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-30 2023-01-19 08:00 2023-03-24
ZP/65/22 Dostawa odczynników Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-07 2023-01-12 09:00 2023-05-11
ZP/66/22 Dostawy sprzętu medycznego neurochirurgicznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-05 2022-12-16 08:00 2023-01-12
ZP/60/22 Dostawa odczynników dla Pracowni Bakteriologii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-30 2023-01-04 09:00 2023-04-07
ZP/57/22 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-30 2023-01-03 09:00 2023-03-09
ZP/49/22 Dostawy środków opatrunkowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-29 2023-01-02 09:00 2023-04-17
ZP/59/22 Dostawy stymulatorów serca i elektrod Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-25 2022-12-07 08:00 2022-12-08
ZP/58/22 Dostawa leku Palivizumab Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-12-28 09:00 2023-02-24
ZP/54/22 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2022-12-22 09:00 2023-03-09
ZP/55/22 Dostawa leku Nusinersen Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2022-12-22 08:00 2023-01-19
ZP/47/22 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru 2 etap Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-17 2022-12-05 08:00 2022-12-28
ZP/62/22 Dostawa sterylizatora parowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-02 2022-11-15 08:00 2022-12-27
ZP/42/22 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-21 2022-11-28 09:00 2023-02-13
ZP/52/22 Dostawy stymulatorów nerwu błędnego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-10 2022-10-27 08:00 2022-11-16
ZP/50/22 Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-06 2022-10-24 08:00 2022-12-06

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa