Lista postępowań PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

ZP/24/23 Dostawa poleasingowych zestawów komputerowych dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (II) Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-17 2023-05-31 08:00 --
ZP/17/23 Zakup sprzętu i aparatury medycznej. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-08 2023-05-29 08:00 --
ZP/19/23 Usługa transportu sanitarnego z opieką lekarską oraz usługa transportu sanitarnego z opieką ratownika (personelu średniego) na rzecz pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-18 2023-05-05 08:00 --
ZP/16/23 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-11 2023-05-23 09:00 --
ZP/11/23 Dostawy sprzętu i materiałów medycznych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-06 2023-04-20 08:00 --
ZP/10/23 „Dostawa produktów leczniczych, pasków diagnostycznych oraz surowców farmaceutycznych wraz z opakowaniami do receptury” Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-04 2023-05-24 09:00 --
ZP/6/23 Dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-04 2023-05-22 08:00 --
ZP/15/23 Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych: przebudowa i modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego i/lub rozbudowa systemu poczty pneumatycznej i/lub system zarządzania lekami i wyrobami medycznymi Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-29 2023-04-20 08:30 --
ZP/5/23 Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-13 2023-02-23 08:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa