Lista przetargów PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

PN/55/20 Dostawy symulatorów nerwu błędnego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-12 2020-11-27 09:00 --
PN/59/20 Dostawa tlenu medycznego ciekłego do zbiornika przez okres 3 lat. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-09 2020-11-20 09:00 --
PN/47/20 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-16 2020-10-19 09:30 --
PN/48/20 Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-25 2020-09-07 09:00 --
PN/39/20 Dostawy środków opatrunkowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-20 2020-09-11 09:00 --
PN/45/20 Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych oraz surowców farmaceutycznych wraz z opakowaniami do leków recepturowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-14 2020-09-16 09:30 --
PN/46/20 Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-05 2020-09-17 09:00 --
PN/41/20 Dostawy wyrobów medycznych niejałowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-16 2020-09-30 10:00 --
PN/35/20 Dostawy wyrobów medycznych jałowych Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-08 2020-07-31 09:00 --
PN/16/20 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Pracowni Biochemii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-22 2020-08-04 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa