Zakończone postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 (II) PN/44/20 Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-17 14:17
Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych PN/21/20 Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-25 13:29
Dostawa leku stosowanego w programie lekowym "Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni PN/7/20 Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-11 09:57

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa