Zakończone postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Zakup aparatu USG wysokiej klasy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej ZP/5/21 Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-20 12:26
Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 (II) PN/44/20 Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-17 14:17
Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych PN/21/20 Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-25 13:29

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa