Zakończone postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

PN/21/20 Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych Postępowanie PZP Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych 2020-05-05 09:30 2020-06-26 12:30
PN/7/20 Dostawa leku stosowanego w programie lekowym "Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni Postępowanie PZP Dostawa leku stosowanego w programie lekowym "Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni 2020-05-04 09:30 2020-08-20 12:21
PN/44/20 Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 (II) Postępowanie PZP Modernizacja Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych i rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 (II) 2020-07-30 09:00 2020-09-15 09:51

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa